close

Mokslas

Kanapės mokslas

Mokslas apie kanapes sujungia fizinius-cheminius ir eksperimentinius mokslus (gamtą ir medžiagą, biologiją ir ypač mediciną). Taip pat žmogaus mokslai, kurie rūpi Žmogui, jo istorijai, elgesiui, kalbai, socialiniams, psichologiniams, politiniams.

Žinių, pripažintų moksliniais, įgijimas eina per keletą etapų. Surinkti duomenys leidžia teorizuoti, teorija leidžia daryti prognozes, kurias vėliau reikia patikrinti eksperimentais ir stebėjimais.

Teorija atmetama, kai šios prognozės neatitinka eksperimento. Šiuos patikrinimus atlikęs tyrėjas, siekdamas, kad mokslinės žinios būtų pažengusios, turi padaryti šį darbą žinomą kitiems mokslininkams. Tai patvirtins ar ne jo darbą vertinimo procedūros metu.